Altena Verkeersopleidingen hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en gebruikers van haar website. De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Altena Verkeersopleidingen houdt zich hierbij aan de General Data Protection Regulation (GDPR). In dit Privacy statement wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Altena Verkeersopleidingen van u verzamelt en hoe zij die gegevens gebruikt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Altena Verkeersopleidingen, Sportlaan 50, 4251GD te Werkendam.

WEBSITE BEZOEKERS

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van Altena Verkeersopleidingen te optimaliseren.
Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: IP-adres, gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website en pagina’s bezoekt, het type browser dat u gebruikt, de website(s) via welke u op onze website bent gekomen, de pagina’s en onderdelen van de website die u bezoekt (hoe lang en hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie u bekijkt en welke informatie u up- of downloadt van de website en de duur van een bezoek of sessie.

NIEUWSBRIEVEN/MAILINGS

Wij versturen een nieuwsbrief dan wel mailing waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en acties. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een verwijzing/mogelijkheid naar/tot afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.

VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN

Uw gegevens worden alleen verstrekt aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving en/of wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak.

DOORGIFTE GEGEVENS BUITEN EU

Uw gegevens worden niet doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte.

BEVEILIGING

Wij doen er alles aan om de beveiliging van uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden. De gegevens worden opgeslagen op locatie die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Alleen een selecte groep medewerkers hebben toegang tot de gegevens.

BEWAREN

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houden ons ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

UW RECHTEN

U heeft het recht om de gegevens die we hebben verzameld op elk gegeven moment in te zien, aan te laten passen, te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Ook heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te ontvangen en over te dragen aan een andere organisatie.

U kunt bij ons hiertoe een schriftelijk verzoek toesturen op onderstaand adres:

Altena Verkeersopleidingen
Sportlaan 50
4251GD Werkendam

Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

COOKIES

Onze website maakt gebruik van third party cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Derde partijen gebruiken deze cookies om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw onlinegedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites krijgen waarop zij adverteren. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Op deze website worden verschillende third party cookies gebruikt. Onderstaand vindt u een overzicht van de cookies die deze website momenteel dan wel in de toekomst zal gebruiken:

  • DoubleClick
  • ShareThis
  • LinkedIn Marketing Solutions
  • Scorecard Research Beacon
  • Facebook Connect
  • Google Tagmanager
  • Google Analytics


GOOGLE ANALYTICS

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

U kunt cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

WEBSITES VAN DERDEN

Op onze website kunnen links naar websites van derden zijn opgenomen. Altena Verkeersopleidingen draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens gebruik te maken van deze websites.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacystatement of de wijze waarop Altena Verkeersopleidingen uw gegevens registreert en verwerkt, dan kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Altena Verkeersopleidingen
Sportlaan 50
4251 GD Werkendam
Email: info@altenaverkeersopleidingen.nl
Telefoonnummer: +31(6)23661412

Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

WIJZIGINGEN

Altena Verkeersopleidingen behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. We raden u aan dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van het geldende Privacy statement op de hoogte bent.

 

Deze versie is gemaakt op 22-02-2020